Logo SUPERTROUT
 

logo progetto supertrout

Improving SUstainability and PERformance of aquaculture farming system: breeding for lactococcosis resistance in rainbow TROUT

SUPER TROUT

αφορά στην αειφορική διαχείριση και βελτίωση της απόδοσης σε συστήματα εκτρεφόμενων ιχθύων με στόχο την  εκτροφή πέστροφας ανθεκτικής στη λακτοκόκκωση. Είναι ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωμεσογειακή Πρωτοβουλία PRIMA (Συνεργασία για Έρευνα και Καινοτομία στη Μεσόγειο). Ο στόχος του SUPETROUT είναι να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των εκτροφών πέστροφας μικρής κλίμακας που προσβάλλονται από τη λακτοκόκκωση, εφαρμόζοντας μια καινοτόμο στρατηγική.

Το SUPERTROUT εντάσσεται στη δράση RIA (Δράση Έρευνας και Καινοτομίας) και εγκρίθηκε στην Ενότητα 2 - Πολλαπλά θέματα 2019, «Συστήματα Γεωργίας».  

 

BROCHURE pdf - 712.74 Kb 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

PRIMA - Partnership for research and innovation in the Mediterranean Area

PRIMA - Founded projects 2019

 

Project

Title: Improving SUstainability and PERformance of aquaculture farming system: breeding for lactococcosis resistance in rainbow TROUT.
Acronimo: SUPERTROUT 

 

Programme

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)

 

Call

Sezione 2 – Multi-Topics 2019

 

Thematic area & topic

Farming System - 2.2.1 RIA small scale farming systems innovation

 

Duration

December 2020- November 2023 (months 36)

 

Funding

664.000 €

 

Partners

6 from 4 Countries

Περιεχόμενο

Η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει τη νικηφόρα στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάντλησης των αλιευτικών πόρων λόγω της συνεχούς αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα γεωργικά συστήματα μικρής κλίμακας είναι κοινά στην περιοχή της Μεσογείου και η εκτροφή πέστροφας είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό, αξιοποιώντας αποτελεσματικά επιφανειακούς και υπόγειους υδάτινους πόρους. Η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Ελλάδα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των κυριότερων παραγωγών χωρών ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss).

Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας οδηγεί στην ανάγκη να καταστούν τα συστήματα παραγωγής πιο αποτελεσματικά και βιώσιμα: αυτό συνεπάγεται διαχειριστική και τεχνολογική βελτίωση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εμβολίων, της αναπαραγωγικής διαχείρισης και της γενετικής επιλογής χαρακτηριστικών που σχετίζονται τόσο με παραγωγικούς δείκτες όσο και με την αντίσταση στις ασθένειες.

Το SUPERTROUT έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις μολυσματικές ασθένειες, ένα από τα βασικότερα προβλήματα της υδατοκαλλιέργειας, χρησιμοποιώντας νέες προσεγγίσεις και βελτιώνοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κερδοφορία των αγροτικών συστημάτων μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα, το Lactococcus garvieae αναφέρεται ότι ευθύνεται για σημαντικές οικονομικές απώλειες στην υδατοκαλλιέργεια παγκοσμίως: οι απώλειες που προκαλεί αυτή η ασθένεια είναι 10-60% της συνολικής παραγωγής ιριδίζουσας πέστροφας. Η αύξηση της θνησιμότητας παρατηρείται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβαίνει τους 15 ° C. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τις χώρες που συνορεύουν με τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου το εύκρατο κλίμα, σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση του πλανήτη τα τελευταία χρόνια, ευνόησε την ανθεκτικότητα και τη μετάδοση του βακτηρίου της λακτοκόκκωσης.

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των εκτροφών μικρής κλίμακας που παράγουν ιριδίζουσα πέστροφα και προσβάλλονται από τη λακτοκόκκωση, εφαρμόζοντας μια καινοτόμο στρατηγική βασισμένη σε:
  • εκμετάλλευση της φυσικής γενετικής αντίστασης της πέστροφας βάση επιλογής μέσω δεικτών
  • ανάπτυξη ανασυνδυασμένου εμβολίου που θα χορηγηθεί με εμβάπτιση
  • βελτίωση των αναπαραγωγικών επιδόσεων βάση των γενετικών χαρακτηριστικών της πέστροφας.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση, το κόστος που σχετίζεται με τον έλεγχο των ασθενειών θα μειωθεί, αυξάνοντας την κερδοφορία, ενώ η βιωσιμότητα θα ενισχυθεί μειώνοντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος που προκύπτει από τη θεραπεία με αντιβιοτικά και μειώνοντας τα ανθεκτικά στελέχη στα αντιβιοτικά

Αναμένεται 20% μείωση των οικονομικών απωλειών λόγω της λακτοκοκκώσεως και 10% λόγω της βελτίωσης των αναπαραγωγικών επιδόσεωνΓραφική περίληψη

Περιγραφή πακέτων εργασίας

Το SUPERTROUT θα αναπτυχθεί σε διάστημα 36 μηνών. 

Το έργο οργανώνεται σε 5 πακέτα εργασίας (WPs), δύο οριζόντια (WP1 και WP5) και τρία επιστημονικά (WP2-3-4):

WP1_ Διαχείριση: γενικός στόχος είναι ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η δομή της ανάπτυξης του έργου, διευκολύνοντας τη συνεργασία εντός και μεταξύ των ΠΕ, διασφαλίζοντας έτσι μια δυναμική και αποτελεσματική οργάνωση.

WP2_Πέστροφες γενετικά ανθεκτικές στη λακτοκόκκωση: κύριος στόχος είναι η επιλογή γενετικά ανθεκτικής πέστροφας. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της αξιολόγησης του επιπέδου αντίστασης του variant 140T του MHC class II γονιδίου, μολύνοντας πέστροφες με διαφορετικά στελέχη L. garvieae. Θα γίνει συνδυασμός των υπαρχόντων δεδομένων σχετικά με τη γενετική αντίσταση της ιριδίζουσας πέστροφας στη λακτοκόκκωση, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα γονιδιακή μελέτη του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC class II).  Επίσης, θα διεξαχθεί μια μελέτη συσχέτισης σε επίπεδο  γονιδιώματος (GWAS) σε πέστροφες στις οποίες εκδηλώθηκε η ασθένεια, από κάθε κράτος εταίρο.  Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της εξέλιξης των παθογόνων με την πάροδο του χρόνου σύμφωνα με μοριακά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την παθογένεια και την μικροβιακή αντοχή.

WP3_ Ανάπτυξη εμβολίου ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης: κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη εμβολίου ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανίχνευσης της κατάλληλης ανοσογονικής πρωτεΐνης, της παραγωγής εμβολίων με χρήση ανασυνδυασμένης τεχνολογίας και της χορήγησής τους με εμβάπτιση σε πειραματική δοκιμή που θα γίνει για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου. Το WP3 σχετίζεται αυστηρά χρονικά με το WP2: οι οροί που θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση ανοσογόνων πρωτεϊνών πρέπει να συλλέγονται μετά την έξαρση του νοσήματος σε κάθε χώρα εταίρο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των παθογόνων είναι απαραίτητα για την επιλογή του στελέχους που θα χρησιμοποιηθεί στην πειραματική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

WP4_ Βελτίωση αναπαραγωγικών επιδόσεων: κύριος στόχος είναι η βελτίωση των αναπαραγωγικών επιδόσεων που εκμεταλλεύονται το φαινόμενο της κρυπτικής γυναικείας επιλογής (CFC) που έχει ισχυρή επίδραση στην επιβίωση των απογόνων και σχετίζεται με το MHC class II γονίδιο. Το WP4 είναι ανεξάρτητο από τα άλλα πακέτα εργασίας. Ωστόσο, τα WP4 και WP2 επικεντρώνονται στη μελέτη του γονιδίου του MHC class II αν και για διαφορετικούς σκοπούς.

WP5_ Διάχυση, εκμετάλλευση και επικοινωνία: ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων διάχυσης θα είναι η αύξηση της προβολής του έργου SUPERTROUT σε επιλεγμένες κοινότητες και ομάδες στόχους τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αναμενόμενα οφέλη. Το σχέδιο εκμετάλλευσης θα σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο που θα επιφέρει η χρήση των ανθεκτικών γεννητόρων στη λακτοκόκκωση καθώς και της χρήσης του εμβολίου ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης. Επίσης θα γίνουν και δράσεις για τη μετάβαση των αποτελεσμάτων αυτών στην αγορά έτσι ώστε να επιτευχθούν πλήρως το αναμενόμενα οφέλη. Οι δράσεις επικοινωνίας θα βοηθήσουν γενικά στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του γενικού κοινού σχετικά με το έργο, καθώς και στην οικοδόμηση, διαχείριση και διατήρηση αμοιβαία γόνιμων σχέσεων με τους αποδέκτες.

Partners

Logo SUPERTROUT

Logo Università degli studi di Udine

Logo Fariano Genetics

Logo Università di Madrid

Logo ELGO-DIMITRA

Logo Karadeniz Technical University

Contacts

Newsletter

To subscribe write to:silvia.colussi@izsto.it

Administrator

Acutis Pier Luigi: pierluigi.acutis@izsto.it
Colussi Silvia: silvia.colussi@izsto.it
Teppa Giovanni: giovanni.teppa@izsto.it
Pastorino Paolo: paolo.pastorino@izsto.it

Social Network

Logo FacebookLodo LinkedIn

 

 

 

Contatti

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna 148, 10154 Torino 

C.F. / P.IVA:05160100011

Codice univoco IPA UF6CXU

PEC: izsto@legalmail.it

Amministrazione trasparente

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Amministrazione trasparente (fino al 15.12.2022)

Piano Transizione Digitale 22-24

Il Piano di Transizione Digitale 2022-2024 deliberato con Delibera del D.G. n. 0000116/B204/2023 del 28/08/2023

Seguici su

facebook